AKTUELT

Utskriftsvennling side

Camping 2017

I år har vi vært på campingplasser i Bodø, Fauske, Gildeskål, Saltdal og Hamarøy, totalt 14 steder. Tilsynet er hovedsakelig ikke varslet på forhånd.

Campingplasser, primært de som har korttidsgjester, besøkes jevnlig etter en fastsatt plan i den varme årstida. Det sjekkes at det er gode renholdsrutiner,  og at utleieenheter holder akseptabel vedlikeholdsstandard og inneklima. På steder som ikke er knyttet til godkjente vannverk er drikkevannskvalitet også tema. Utenom sommersesongen er det noen steder som sjekkes i vinterhalvåret når bruken er stor (vinterferie, påske).

Det går 3-4 år mellom hver gang campingplasser besøkes. Steder som har hatt en del klager blir besøkt oftere.

Det har stort sett vært greie forhold hos de aller fleste. To steder har fått pålegg om utbedringer, ni steder merknader på forhold som bør bedres. Avvikene har gått på renhold og mangelfullt vedlikehold.