AKTUELT

Utskriftsvennling side

Badeanlegg 2017

I 2017 har vi vært på tilsyn i badeanlegg i Bodø, Fauske, Sørfold og Saltdal.

Badeanleggene besøkes jevnlig ca. hvert 3-4 år hvis vi ikke får særskilte klager som må følges opp utenom de faste tilsynene. I 2017 har vi ikke hatt klager fra brukere og de tilsyn som er gjennomført er gjort etter fastsatt plan.

Vi sjekker at drifta følger fastsatt krav, det være seg lokaler, badevannskvalitet, teknisk utstyr og sikkerhet. Det er for tida revisjon av forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. Vi antar det kommer en del endringer på krav i løpet av neste år, 2018. Dagens forskrift er 20 år gammel og trenger en oppdatering i forhold til den tekniske utviklingen og kunnskapen som har skjedd siden da. 

I 2017 har vi vært på 8 anlegg. Tre av disse fikk pålegg om retting av avvik, fire fikk anmerkninger på ting som kan bedres.