AKTUELT

Utskriftsvennling side

Skoler og barnehager

I Salten, Røst og Værøy er det totalt 182 skoler og barnehager. Pr. 31.12.2016 var 140 av disse (ca. 77%) godkjent i hht. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

I løpet av 2016 har godkjenningsprosenten økt fra 75 til 77%. Siden det ofte tar for lang tid å få avsluttet godkjenningssakene, på grunn av registrerte avvik som ikke utbedres, har vi tatt i bruk tvangsmulkt i flere saker. Vi har en forventning om at godkjenningsprosenten øker raskere i 2017. Her finnes en detaljert oversikt over godkjenningsstatusen i de respektive kommunene: Godkjenningsstatus pr. 19.01.2017

For mer informasjon om skoler og barnehager se her.