AKTUELT

Utskriftsvennling side

Legionella sykehjem 2016

Helse og miljøtilsyn Salten har i 2016 undersøkt de tre siste sykehjemmene som hittil ikke har vært med i vårt legionellaprosjekt.

De tre sykehjemmene var Vollsletta og Hovdejordet i Bodø, samt Værøy sykehjem. Det ble ikke påvist legionella ved noen av de undersøkte stedene. Rapport som viser resultatene finner du her: Legionella sykehjem 2016.

Totalt har 18 sykehjem vært med i de 4 årene undersøkelsene har pågått. Det er analysert 270 mikrobiologiske prøver totalt. Legionella har vært påvist ved 5 sykehjem. Ingen av påvisningene omfattet arter i legionellaslekta som vi vet kan gi alvorlig sykdom.