AKTUELT

Utskriftsvennling side

Lærende nettverk

Vi bidrar i et landsomfattende 2-årig prosjekt "Barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling om barnehage-, skolemiljø og mobbing. Bodø og Fauske er pilotkommuner i Salten.

Dette blir en viktig del av vårt arbeid med psykososialt miljø i barnehager og skoler de nærmeste årene. I Bodø bidrar vi med prosjektledelse i 40% stilling.

Det er Kunnskapsdepartementet som tilbyr kompetanseutvikling for å styrke barnehagers, skolers og eieres kompetanse i å fremme trygge miljøer ved å forbygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser. Tilbudet skal styrke kompetanse innenfor regelverk, pedagogikk og struktur.

3 skoler og 3 barnehager deltar i hver kommune. Disse får mulighet til å:
- utvikle og øke sin kompetanse om hvordan utvikle og opprettholde et godt og trygt  barnehage-/ skolemiljø
- videreutvikle et systematisk og målrettet samarbeid om barnehage- og skolemiljø
- utveksle erfaringer
- utvikle modeller for kompetanseutvikling

Første landsomfattende samling er i uke 6.