AKTUELT

Utskriftsvennling side

Smittevernplan i kommunene

Vi har revidert og omarbeidet malen for smittevernplan til bruk i kommunene.

Denne malen med smitteverninformasjon kan være en første oversikt i den kommunale smittevernplanen. Den omfatter lenker til kommunalt smitteverndokument, til andre kommunale planer og til sentrale styringsdokument som alt bør inngå i den kommunale smittevernplanen. Den er fri til bruk ved revidering av kommunale smittevernplaner og vi håper den vil lette arbeidet i kommunene.

Mal interakiv smittevernplan (word)

Mal interaktiv smittevernplan (PDF)