AKTUELT

Utskriftsvennling side

Solarium - krav om alderskontroll 2017

Fra 1.1.2017 er det innført alderskontroll ved solarier

Aldersgrensen som ble innført i 2012 er 18 år. Inntil 2017 har det ikke vært pålagt alderskontroll. Alderskontroll er nå et gjeldende krav. Den kan gjøres på forskjellige måter ( strålevernforskrift § 36):

- Heltidsbetjening, eller delvis betjening kombinert med etterfølgende elektronisk adgangskontroll

- Videoautomat med dokumentleser tilknyttet et kundesenter

- Annen type forhåndskontroll og registrering kombinert med etterfølgende elektronisk adgangskontroll

Det er fra 1.1.2016 innført krav om gjennomført og bestått kunnskapsprøve. Prøven har gyldighet i 5 år. For utfyllende informasjon om kravene som stilles til solarieeiere viser vi til Statens strålevern sin informasjon: http://www.nrpa.no/temaartikler/90063/informasjon-til-eier-av-solarium