AKTUELT

Utskriftsvennling side

Badeanlegg 2016

I 2016 er det foretatt tilsyn ved badeanlegg i Bodø, Gildeskål, Meløy, Steigen og Sørfold. Åtte anlegg er besøkt. To anlegg fikk pålegg om retting, mens fem anlegg fikk mindre alvorlige merknader.

Badeanleggene besøkes jevnlig ca. hvert 3-4 år. Vi sjekker at drifta følger fastsatte krav etter regelverket. Det vil si både krav til lokaler, badevannskvaliteten, teknisk utstyr, og sikkerhetsforhold. Noen badeanlegg driftes ennå med vannrenseanlegg som ikke oppfyller alle tekniske krav etter siste store endring i bassengforskrift i 1996. De kan driftes så lenge badevannet holder akseptabel kvalitet. Ved ny renovering skal de nyere krav tilfredsstilles, som i hovedsak går på mer effektiv vannutskifting/-rensing.