AKTUELT

Utskriftsvennling side

Camping 2016

I sommer har vi vært på tilsyn i Beiarn, Bodø, Meløy, Steigen og Sørfold. Totalt er 13 steder besøkt. To steder ble pålagt retting, fire fikk merknader på mindre alvorlige avvik.

Vi fører jevnlig tilsyn etter fastsatt plan i alle våre eierkommuner. Steder besøkes ca. hvert 3-4 år. I tillegg tar vi tilsyn hvis det varsles kritikkverdige forhold som bør følges opp raskt. Som hovedregel varsler vi ikke på forhånd at vi kommer. I år har en campingplass blitt klaget på av relativt mange kunder. Den er derfor fulgt ekstra godt opp og pålagt rettinger.

På tilsynene vektlegger vi mest godt renhold og inneklima. Et utvalg boenheter sjekkes samt servicebygg og tilhørende fellestjenester. Men vi ser også på vedlikehold, avfallshåndtering og at det er trygg vannforsyning. Det generelle inntrykket fra årets befaringer er at de besøkte stedene stort sett har hatt akseptable hygieniske forhold. Bokvaliteten vil naturlig nok variere. Fra hotellstandard på nyere hytter som har alt beboerne trenger, til eldre hytter uten innlagt vann og avløp.