AKTUELT

Utskriftsvennling side

Tilsyn med inneklima

I perioden okt. 2016 - mars 2017 kommer vi til å gjennomføre tilsyn med inneklimaet ved anslagsvis 20 skoler i vårt område (Salten + Røst og Værøy).

Våre tilsyn er en del av en nasjonal tilsynskampanje initiert av Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid (NEMFO).

Tilsynet vil ha fokus på skolenes inneklima/luftkvalitet, rengjøring og vedlikehold samt internkontrollsystem. De skolene som får tilsynet på besøk, blir varslet om dette i god tid. Det legges opp til at rektor må engasjere FAU og elevråd til å komme med innspill om inneklimaforholdene ved skolen, i forkant av tilsynet.

Alle skolene, også de som ikke får tilsynet på besøk, har fått tilsendt tipsark om inneklima og om renhold. Det oppfordres til at tipsarkene blir gjennomgått i skolemiljøutvalget. Her er tipsarkene: 

Tipsark - inneklima

Tipsark - renhold