AKTUELT

Utskriftsvennling side

Ren hånd-barnehager

Din barnehage kan bli sertifisert som Ren hånd-barnehage ved å gjennomføre et undervisningsopplegg for barna og tilfredsstille noen enkle krav til utstyr og rutiner i barnehagen. Opplegget er veldig enkelt å gjennomføre og vil være lærerikt og gøy for barna. Barnehager som sertifiserer seg før 6 oktober 2017 vil være med i trekningen om pengepremie på 10.000 kroner.

Bli Ren hånd-barnehage nå!

Vårt prosjekt:

I samarbeid med kommuneoverlegene i de 11 eierkommunene våre, vil HMTS gjennomføre en kampanje for håndvask i barnehagene i disse kommunene. Den vil gjennomføres etter mal fra Bergen.

Hovedmål:

Få barnehagene til å ha et vedvarende fokus på gode håndhygienerutiner over lang tid, for på den måten å:

  • redusere sykdom/lidelse for både barn og voksne
  • redusere bruk av antibiotika og andre medisiner
  • redusere sykefravær for både barn, ansatte og foreldre
  • bedre folkehelsen
  • redusere kostnader for arbeidsgivere og samfunnet for øvrig