AKTUELT

Utskriftsvennling side

Sunnere innbyggere

Arbeidet med miljørettet helsevern kommer innbyggerne til gode og er med på å skape sunnere mennesker og samfunn.

Vi er kommunenes forlengede arm innenfor folkehelsearbeid og miljørettet helsevern i Salten samt Værøy og Røst. Vi fører tilsyn med og passer på at en rekke både private og offentlige virksomheter gjør det de skal på en del områder for at vi innbyggere skal ha det bra når vi er på disse stedene. Dette gjøres i samarbeid med kommuneoverlegene og er knyttet opp mot konkrete lovpålagte oppgaver.

Vi setter fokus på miljørettet helsevern i Avisa Nordland med jevne mellomrom. Lørdag 30.4.16 presenterte vi det arbeidet som ligger innenfor miljørettet helsevern i kommunene i Salten.

Artikkelen leser du her: Sunnere mennesker