AKTUELT

Utskriftsvennling side

Legionella påvist ved Bodin vgs. - idrettsbygget

Illustrasjonsfoto

Bodin videregående skole og maritime fagskole melder 27.april 2016 om funn av legionella og at dusjanlegget er stengt inntil videre. Tiltaket er i samsvar med vårt syn i saken.

Forekomsten er såpass alvorlig at det ble besluttet stenging av dusjanlegget. HMTS har tidligere i år vært på tilsyn ved skolen sitt bassenganlegg og har tilrådd aktuell kontroll som nå er utført og som har avdekket denne hendelsen. 

Legionella bakterier finnes i ulike varianter hvorav mange ikke er farlige overfor mennesker. Denne påvisningen er imidlertid legionella art ( Legionella pneumophila, serogruppe1) som forårsaker nærmere 90 % av alle smittetilfellene som er påvist. Vi tar derfor denne hendelsen alvorlig og vil påse at dusjanlegget blir behandlet og trygt igjen for brukerne.

Les mer om legionellose hos Folkeinstituttet:  Legionellose