AKTUELT

Utskriftsvennling side

Om å være utenfor

Vi trenger alle å føle at vi hører til et sted. Dersom vi føler at vi står utenfor et fellesskap, kan det hindre oss fra å leve et godt liv.

I tillegg er det et samfunnsproblem med store konsekvenser når mennesker faller utenfor det ordinære samfunnslivet.

Vi setter fokus på miljørettet helsevern i Avisa Nordland med jevne mellomrom. Lørdag 5.3.16 tok vi opp hvor viktig det er med tilhørighet og fellesskap. Artikkelen leser du her:

Å være utenfor