AKTUELT

Utskriftsvennling side

Legionella på sykehjem 2015

Det er målt på legionella i vannprøver i 6 sykehjem i 2015.

De siste år er det gjennomført prøvetakingsprogram av dusjvann med analyse på legionella på sykehjem. I 2015 ble det gjennomført målinger på Sentrum sykehjem og Furumoen sykehjem i Bodø, Vallsjøen (Vall) sykehjem (Meløy), Hamarøy bygdeheim (Hamarøy), Steigentunet (Steigen), og Røst sykehjem (Røst). Det ble gjort tre prøvetakinger på hvert sykehjem.

Det ble påvist legionella på to sykehjem; Røst og Sentrum sykehjem. Begge steder med en variant som ikke er sykdomsfremkallende. Påvisningene anses derfor ikke å være kritiske i så måte. Begge sykehjemmene har umiddelbart i etterkant foretatt tiltak (desinfeksjon, gjennomskylling). Disse stedene med avvik blir fulgt opp spesielt videre.

Hele rapporten leser du her: Prosjekt legionella sykehjem 2015