AKTUELT

Utskriftsvennling side

Hverdagshelse

Oversikt over helsetilstand i kommunen kan bidra i mange gode valg for å bedre helsa vår. Et eksempel er å strø glatte fortau, et annet er å sørge for at gatelysene virker.

Vi setter fokus på miljørettet helsevern i Avisa Nordland med jevne mellomrom. Lørdag 14.11.15 tok vi opp arbeidet med å ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og bruk av disse oversiktene for å prioritere innsats i kommunale planer og budsjetter. Artikkelen leser du her:

Hverdagshelse