AKTUELT

Utskriftsvennling side

Våre eiere

Det nye representantskapet i Helse- og miljøtilsyn Salten har hatt sitt første møte. 11 nye medlemmer møtte.

Representantskapet i Helse- og miljøtilsyn Salten har hatt møte 5-6. november. 5. november var KS Bedrift invitert for å informere om eierskap, ansvar og plikter. 6. november ble det gjennomført ordinært møte med behandling av Langtidsplan - strategi og økonomi 2016 - 2019 og budsjett for 2016.

Representantskapet i HMTS består av 23 medlemmer, hvorav 11 er nye. 21 møtte. Lars Evjenth, ordfører i Sørfold, er leder i representantskapet. HMTS har samme representantskap som Salten Brann og IRIS Salten bortsett fra Værøy og Røst som kun er medeiere av HMTS. Representantskapet har normalt to ordinære møter i året, siste fredag i april og første fredag i november. Disse avvikles samtidig for alle tre selskaper. 

Se følgende vedlegg:

Oversikt over representantskapet 2015 - 2019

Langtidsplan HMTS 2016 - 2019

Se også våre sider om eierskap og styringsdokumenter