AKTUELT

Utskriftsvennling side

Godkjent barnehage/skole

I Salten, Værøy og Røst er 132 av 187 barnehager og skoler godkjent. Nå får de et sertifikat som et synlig bevis på denne godkjenningen.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler kalles også «barnas arbeidsmiljølov». Den skal ivareta barn og elever i barnehage og skole. Vi håper at arbeid med å oppfylle dette lovverket vil være av de oppgaver kommunen, fylkeskommunen og andre eiere av barnehager og skoler prioriterer videre for å sikre helsen til de som oppholder seg der.

Det er viktig å sikre at inneklimaet er akseptabelt til enhver tid. Kommunen (eller vi på vegne av våre eierkommuner) fører tilsyn med miljørettet helsevern på alle barnehager og skoler, uansett hvem som står som eier av disse. Det vil si at inneklimaet skal være like tilfredsstillende i de private barnehagene som i de kommunale og i grunnskolen så vel som på de videregående skolene. Det skal være god ventilasjon som gir frisk luft og ventilasjonssystemet skal ikke være for støyende. I tillegg skal oppholdsrommene være slik at det ikke er for mye etterklang, men heller ikke for lite. Alt dette finnes det grenseverdier for. Det skal være nok lys, passe temperatur, tett konstruksjon for å hindre fuktskader og tilfredsstillende renholdsrutiner. 

Dette er det fysiske arbeidsmiljøet for barn og unge. I tillegg er det flere andre forhold som inngår i en godkjenningsprosess i henhold til denne forskriften. I disse dager sender vi ut sertifikater til de barnehagene og skolene som er godkjent. Dette er et synlig bevis på at virksomheten er godkjent så lenge det ikke gjøres vesentlige endringer. Vi håper sertifikatet henges opp på veggen så alle som ferdes i lokalene ser at lokalene og driften er vurdert og godkjent.

Les hele artikkelen om dette i Avisa Nordland: Barnas arbeidsmiljølov