AKTUELT

Utskriftsvennling side

Campingtilsyn 2015

Vi fører jevnlig tilsyn med campingplasser i Salten. I sommer har vi vært i Bodø, Saltdal, Sørfold, Hamarøy og Røst.

Vi har sommeren 2015 vært på campingtilsyn i flere kommuner. Tilsynet gjøres etter en fast plan hvor vi skal innom stedene ca. hvert 3-4 år. Som hovedregel varsler vi ikke tilsyn på forhånd på de stedene som har alminnelig åpningstid. 

I år har det vært et utvalg steder i Bodø, Saltdal, Sørfold, Hamarøy og Røst. En del av boenhetene blir sjekket samt alle sanitærhus og servicerom. Vi vektlegger godt renhold og inneklima , tilstrekkelig vedlikehold, akseptable avfallsløsninger, og trygt drikkevann. Det generelle inntrykket er at stedene har akseptable sanitære forhold, og boenheter vi sjekket ( et utvalg per sted)  fremstod stort sett uten vesentlige innvendige mangler. Standarden på enheter og servicetilbud varierer naturlig nok, fra hotellstandard til enkel hytte uten innlagt vann. 

Det ble gitt pålegg om retting på to steder, og sju andre steder fikk anmerkinger på forhold som ikke har umiddelbar hygienisk eller sanitær betydning, men som likevel bør bedres. Her kan nevnes værslitasje på yttervegger, vindu og dører, og lite kontroll på vannkvalitet. 

I tillegg har vi gjort tilsyn etter klage fra kunder. En campingplass har blitt besøkt to ganger grunnet dette.