AKTUELT

Utskriftsvennling side

Badeanlegg 2015 - tilsyn

Vi har vært på tilsyn på 8 anlegg i Salten og kun 2 av disse fremstod uten noen merknader

I 2015 har vi vært på tilsyn ved 8 badeanlegg i fem av våre kommuner. Bodø, Hamarøy, Meløy, Steigen og Røst var omfattet dette året. Badene besøkes ca. hvert 3-4 år såfremt det ikke er klager eller særskilte behov for ekstra oppfølging. Badene gjennomgår både en visuell kontroll i badehall og dusjer, og en teknisk gjennomgang av renseanlegg hvor vi sjekker at internkontrollen følges opp. Det ble gitt pålegg om retting på 3 steder, mens 4 bad fikk anmerkinger på forhold som bør forbedres.  To anlegg, i Meløy og Steigen, fremstod uten noen merknader.