AKTUELT

Utskriftsvennling side

Støy i barnehager

I 2015 gjennomfører vi tematilsyn på bygningsrelatert støy i barnehager.

Vi får mange tilbakemeldinger fra barnehagemiljøet om at lydforholdene oppleves som utilfredsstillende. Mye av lydnivået er menneskeskapt og mye kan gjøres ved å ha fokus på inndeling i mindre grupper, inne-/utestemme, m.m. Det er imidlertid også slik at akustikk og bakgrunnsstøy (eksempelvis ventilasjonsstøy) kan bidra til at det totale lydnivået i en barnehage oppleves som plagsomt. 

Derfor vil vi i 2015:

  • kartlegge om den enkelte barnehage som besøkes har for høyt lydnivå fra tekniske installasjoner, eller for lang etterklangstid.

  • framskaffe statistikk om hvor mange barnehager som tilfredsstiller/ikke tilfredsstiller normverdiene som er satt i NS8175.

De barnehagene som det er lengst siden sist vi har besøkt blir prioritert for besøk ved dette tematilsynet. Vår målsetting er en tilsynsfrekvens på minimum hvert 4. år i skoler og barnehager.

Prosjektbeskrivelse

Se også våre generelle sider om støy.