AKTUELT

Utskriftsvennling side

Legionellaundersøkelse i sykehjem

De siste 2 år er det tatt egne prøver for å teste om det er legionella tilstede i vannbehandlingsanlegget til utvalgte sykehjem i Salten

Helse- og miljøtilsyn Salten (HMTS) sitt tilsyn med sykehjemmenes legionellarutiner er en prioritert oppgave. Det er krav om risikovurdering av anlegg, og herunder gitt retningslinjer for hvilke temperaturer som bør være i nettvannet og hvor ofte dusjer skal desinfiseres.

Det er gitt retningslinjer for hvilke temperaturer som bør være i nettvannet og hvor ofte dusjer skal desinfiseres. Hos de ulike sykehjemmene kan det likevel være forskjell på hvor godt retningslinjene kan oppfylles. Vi ønsket derfor i å se nærmere på temperaturforhold og den mikrobiologiske statusen i pasientdusjer ved et utvalg sykehjem.

Undersøkelsene har avdekket en del svakheter ved sikringen mot luftsmitte og det er påvist legionellaforekomst ved tre av de sykehjemmene vi har tatt prøver fra. Målet er å undersøke alle sykehjemmene i våre kommuner for å sikre at rutiner og oppfølging er best mulig.  

Ytterligere informasjon om legionella og rutiner: Vann og legionella

Rapporter om legionella i sykehjem:

Rapport legionellaundersøkelser sykehjem 2014
Rapport legionellaundersøkelser sykehjem 2013