Administrasjon

Katalin Nagy, daglig leder 
Fagområder: Administrasjon, personal, strategi, ledelse, økonomi, folkehelse, miljørettet helsevern, tilsyn, planer, smittevern/Covid-19, mm. 

Tlf: 98 22 39 33, kn@hmts.no


Kurt Stien, rådgiver
Fagområder: Miljørettet helsevern, campingplasser/overnatting, sykehjem, vannforvaltning, drikkevann, basseng, hygiene, legionella, radon, solarier, støy, miljøfyrtårn, planer, dyrehold/skadedyr, Covid-19, m.m. Miljørettet helsevern i skoler og barnehager. Kurs i legionellaforebygging.

Tlf: 98 22 39 30, ks@hmts.no


Guri Skjæran Moe, rådgiver
Fagområder: Miljørettet helsevern med fokus på skoler og barnehager; Inneklima, fysisk tilstand, støy, legionella, internkontroll, smittevern, mm.

Tlf: 982 23 931, gsm@hmts.no  


Amund Johnsen, rådgiver
Fagområder: Miljørettet helsevern med fokus på tilsyn på ulike virksomheter (solarier, badeanlegg, campingplasser, sykehjem, skoler, barnehager, mm) ; Inneklima, fysisk tilstand, støy, legionella, internkontroll, smittevern, stråling, mm.

Tlf: 98 22 39 32, aj@hmts.no