Anbefalinger for håndhygiene i barnehager

Vi omgir oss med flere sykdomsfremkallende mikroorganismer nå enn tidligere. Det skyldes blant annet at vi reiser mer. Mange bakterier har også blitt resistente mot antibiotika. 

Det er derfor viktig å beskytte seg selv og barna for å hindre at virus og bakterier blir spredt unødvendig. Du som jobber i barnehage har et særlig ansvar for å tenke på dette, da vi vet at barnehager kan være arnested for smitte, da mange barn og voksne oppholder seg tett sammen.

Noen mennesker er bærer av sykdommer selv om de ikke er syke selv. Eksempler på dette er MRSA, som er resistente gule stafylokokker. Dette betyr at det er viktig å behandle alle kroppsvæsker som mulig smitte.

Under finner du anbefalinger for håndhygiene i barnehager - disse anbefalingene kan lastes ned i plakatform her.

Hender skal vaskes...

 • når man kommer inn utenfra (inkludert når man kommer hjemmefra om morgenen)
 • før måltider (inkludert fruktmåltid)
 • etter toalettbesøk og bleieskift
 • etter kontakt med snørr (for eksempel ved nysing og pussing av neser, dersom det lar seg gjennomføre i praksis)
 • før matlaging og før man tar ut av oppvaskmaskinen etter kontakt med dyr.

Slik vaskes hendene

 • Bruk lunkent vann (ikke for varmt).
 • Såp alle deler av hendene grundig inn. Spesielt er fingertuppene viktige.
 • En håndvask bør vare i minimum 20 sekunder. Syng gjerne “Håndvaskesangen”. Ved en pågående epidemi/pandemi, bør håndvasken utvides til minimum 30 sekunder.
 • Skyll og tørk hendene godt med engangs papirhåndklær.

Bruk av desinfeksjonsmidler

 • I perioder med smittsomme sykdommer bør barn og voksne benytte et alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel i tillegg til håndvask. Alkoholbasert desinfeksjonsmiddel har vist seg å ha liten effekt på norovirus (omgangssyke). I perioder med omgangssyke må hendene i stedet vaskes grundig.
 • Ved innføring av desinfeksjonsmidler som rutine for barn, bør foresatte informeres.
 • Dersom barnehagen er på tur, og rennende vann og såpe ikke er tilgjengelig, kan man bruke vanlige våtservietter. Før måltid og ellers ved behov, for eksempel dersom barna kan ha kommet i kontakt med avføring fra dyr, bør hendene i tillegg desinfiseres.

Bruk av hansker

 • Bruk engangshansker ved bleieskift og ved stell av blødende sår eller kontakt med neseblod. Hansker er ikke 100 % tette for mikroorganismer. Det er derfor viktig å utføre håndhygiene i etterkant.
 • Bruk husholdningsklorin og rengjøringshansker ved rengjøring av blod, oppkast eller avføring på gjenstander eller gulv.

Matlaging

 • Vask hendene med en gang du kommer inn på kjøkkenet.
 • Vask alltid hendene før håndtering av mat.
 • Vær sikker på at barna har vasket hendene før de hjelper til med å dekke bord eller lage mat.

Generelt

 • Bruk et papirlommetørkle eller albuen, og ikke håndflaten, når du nyser eller hoster.
 • Leker bør vaskes ukentlig. I perioder med utbrudd av smittsomme sykdommer kan det være nødvendig med daglig vask av leker.
 • Ved renhold bør man være ekstra nøye med typiske kontaktpunkter; armaturer på håndvasker, toalettseter, nedspylingsknapp på toaletter, kontaktpunkt på såpedispensere, dørhåndtak, håndtak på kjøleskap, gelendre og lysbrytere.

Mer informasjon