4. time: Spørrelek om håndvask

Her finner du en ferdiglaget spørrelek for barna i barnehagen. Spørreleken kan for eksempel gjennomføres på en fellessamling eller når barna sitter i en ring på gulvet. Istedenfor spørsmål har vi laget en del påstander som en av de voksne kan lese høyt. Etter hver påstand kan barna reise seg dersom de tror påstanden er riktig eller bli sittende dersom de tror den er feil. Når alle barna har valgt sitt svar kan den voksne fortelle dem hva som er riktig svar. På forhånd kan man da ha avtalt med barna at de som svarer riktig, får lov til å juble vilt og hemningsløst når riktig svar er lest opp.


Påstander som kan brukes i spørreleken

 1. Det er millioner av bakterier på hendene våre før vi vasker dem. 
  (Riktig)

 2. Hvis hendene ser rene ut trenger vi ikke vaske dem. 
  (Feil, bakterier og virus er usynlige, vi må vaske de bort)

 3. Hvis du er forkjølet har du fått virus. 
  (Riktig)

 4. Vi bør vaske hendene før vi spiser, etter at vi har vært på do og etter at vi har vært ute. 
  (Riktig, og hvis vi alltid husker dette kan vi holde oss friske)

 5. Hvis vi nyser og hoster bør vi holde oss for munnen med hånden. 
  (Feil: Vi bør nyse/hoste i et papir eller i armkroken.)

 6. Hvis noen er veldige syk må de være hjemme fra barnehagen slik at de ikke smitter de andre barna. 
  (Riktig)