Om sertifiseringen

Utskriftsvennling side
Ren hånd - barnehage
Om sertifiseringen
Råd om håndhygiene
Undervisningsopplegg barn
Undervisningsopplegg ansatte

Vil redusere sykdom i barnehagene

Sertifiseringen til Ren hånd-barnehager er et tiltak kommuneoverlegene og Helse- og miljøtilsyn Salten gjennomfører for å redusere sykdom hos barn og ansatte i barnehagene

Ren hånd barnehage

Slik blir barnehagen sertifisert

Barnehagen må tilfredsstille krav til rutiner, utstyr og opplæring for å bli sertifisert som Ren hånd-barnehage.

Egenmeldingsskjema