Vil redusere sykdom i barnehagene

Sertifiseringen til Ren hånd-barnehager er et tiltak Helse- og miljøtilsyn Salten gjennomfører i samarbeide med kommuneoverlegene for å redusere sykdom hos barn og ansatte i barnehager.

Utskriftsvennling side

Sertifiseringsordningen gjelder både for private og kommunale barnehager i Helse- og miljøtilsyn Salten IKS sine eierkommuner (Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Meløy, Røst, Saltdal, Steigen, Sørfold, Værøy og Hamarøy).  Din barnehage kan når som helst i løpet av året bli sertifisert som Ren hånd-barnehage ved å gjennomføre et undervisningsopplegg for barna og tilfredsstille noen enkle krav til utstyr og rutiner i barnehagen. Sertifiseringen gjelder for et barnehageår om gangen og denne sertifiseringen vil derfor gjelde for barnehageåret 2016/17.

Kan vinne premie

Opplegget er veldig enkelt å gjennomføre og vil være lærerikt og gøy for barna. Barnehagene som oppnår å bli sertifiserte vil motta et sertifiseringsdiplom og barnehager som sertifiserer seg før 6. oktober 2017 er med i trekningen av tre pengepremier:

1. premie: 10.000 kroner

2. og 3. premie: 5.000 kroner

Vinnerne blir offentliggjort på den internasjonale håndvaskedagen 15. oktober. Pengene må brukes på en hyggelig aktivitet for barna.


Sertifiseringsskjema

Barnehagene sertifiserer seg ved å tilfredsstille kravene til sertifiseringen (se lenke) og sende inn et utfylt skjema til Helse- og miljøtilsyn Salten IKS.

Opplegget passer best for barn fra 3-6 år, men det er ønskelig at barna fra 1-3 år inkluderes så mye som mulig og at barnehagen forsøker å trekke disse inn der dere kan.