OM OSS

Utskriftsvennling side

Helse- og miljøtilsyn Salten er et interkommunalt selskap eid av 11 kommuner: Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Meløy, Røst, Saltdal, Steigen, Sørfold, Værøy og Hamarøy.

Da Næringsmiddeltilsynet i Salten ble omorganisert i 2004 ble laboratoriet skilt ut som eget aksjeselskap og miljørettet helsevern ble videreført gjennom et eget interkommunalt selskap; Helse- og miljøtilsyn Salten IKS. Resten ble etablert i det statlige Mattilsynet.

Vår visjon er bedre folkehelse og miljø i Salten. Miljørettet helsevern er hjemlet i en rekke lover og forskrifter. Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer (kap 3, folkehelseloven).

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS (HMTS) utfører tjenestene på vegne av eierkommunene og i samarbeid med de respektive kommuneoverlegene.

Ønsker du en nærmere presentasjon av våre tjenester, ta kontakt med en av våre ansatte