Forsiden

Utskriftsvennling side

Ren hånd-barnehage

Ren hånd-barnehager

Frist for innlevering av egenmeldingsskjema: 06.10.2017. I følge oppvekstavdelingene i "våre" 11 kommuner, er det mange barnehager som arbeider med å tilfredsstille kriteriene for å bli "sertifisert" som "Ren hånd-barnehage".

Slik det ser ut nå er det grunn til å håpe at rundt 30-40% av alle barnehagene i de 11 kommunene sender inn egenmeldingsskjema før fristen, som er den 06.10.2017.

Første barnehage til å sende inn egenmeldingsskjema ble Høyjarfall barnehage i Saltdal kommune.

Det vil bli trukket ut premier til tre av barnehagene som sender inn egenmeldingsskjema i tide - én premie på 10 000kr, og to på 5000kr.

Her har vi samlet all nødvendig informasjon om prosjektet.